Bảng giá - Tất cả giá xe được cập nhập liên tục trên toàn quốc năm 2018

Ngày đăng: 16-04-2018 12:13:31

 

HINO: EURO 4

- XZU650L (A/C): 615.000.000

- XZU720L (A/C): 656.000.000

- XZU730L (A/C): 705.000.000

- FC9JETA (A/C): 847.000.000

- FC9JJTA (A/C): 855.000.000

- FC9JLTA (A/C): 862.000.000

- FG8JJ7A          : 1.280.000.000

- FG8JP7A          : 1.324.000.000

- FG8JT7A          : 1.352.000.000

- FL8JT7A           : 1.665.000.000

- FL8JW7A          : 1.735.000.000

- FM8JN7A          : 1.760.000.000

- FM8JW7A         : 1.805.000.000

HINO: EURO 2

- WU342HD3       : 530.000.000

- WU342JD3        : 560.000.000

- WU352HD3       : 500.000.000

- WU352JD3        : 540.000.000

- XZU650L           : 585.000.000

- XZU720L           : 630.000.000

- XZU730L           : 675.000.000

- FC9JESW         : 825.000.000

- FC9JJSW         : 830.000.000

- FC9JLSW        : 835.000.000

- FG8JJSB         : 1.155.000.000

- FG8JPSB         : 1.205.000.000

- FG8JPSL         : 1.215.000.000

- FL8JTSA          : 1.535.000.000

- FL8JTSL         : 1.575.000.000

- FM8JNSA       : 1.615.000.000

HYUNHDAI:

- HD65               : 595.000.000

- HD88              : 600.000.000

- HD78              : 605.000.000

- HD99              : 625.000.000

- HD120S         : 710.000.000

- HD120SL       : 760.000.000

- HD170           : 1.280.000.000

- HD320           : 1.850.000.000

- HD1000         : 1.650.000.000

- HD700           : 1.520.000.000

- IZ49               : 330.000.000

- TERACO 190: 280.000.000

- TERACO 230: 315.000.000

- TERACO 240: 285.000.000

- TERACO 250: 313.000.000

 

 

 

 

Chia sẻ:


0908.966.501